Nastavenia/Registrácia

Zariadenie môžete prispôsobiť podľa svojho prostredia a potrieb konfiguráciou nastavení opísaných v tejto kapitole. Obrazovku Nastavenia/registrácia zobrazíte výberom možnosti <Nastaviť> na obrazovke <Domov>.
Táto časť opisuje, čo dokáže každá položka v ponuke nastavení nakonfigurovať.
Niektoré nastavenia sa v závislosti od konfigurácie voliteľného vybavenia nainštalovaného na zariadení nemusia zobraziť.
Niektoré zmeny sa v závislosti od nastavení nemusia prejaviť hneď. V takom prípade je potrebné vykonať niektorý z nasledujúcich krokov.
Na obrazovke s potvrdením, či chcete vykonať zmeny, vyberte položku <Áno>.
Vyberte položku <Použiť zmeny nast.> na obrazovke <Domov>.
Reštartujte zariadenie.
A15J-072