Kontrola SSID a sieťového kľúča

Pri manuálnom nastavovaní pripojenia k bezdrôtovému smerovaču LAN je potrebné zadať SSID, sieťový kľúč, štandard zabezpečenia a ďalšie údaje o bezdrôtovom smerovači LAN. SSID a sieťový kľúč môžu byť uvedené na týchto sieťových zariadeniach. Pred nastavením pripojenia si pozrite svoje zariadenia. Ak váš bezdrôtový smerovač LAN používa štandard zabezpečenia WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, vopred pre zariadenie špecifikujte nastavenia overovania cez IEEE 802.1X (Konfigurácia nastavení overovania IEEE 802.1X). Ďalšie informácie nájdete v príručkách k vašim sieťovým zariadeniam alebo kontaktujte ich výrobcu.
SSID
Názov na identifikáciu konkrétnej bezdrôtovej siete LAN. Medzi iné označenia SSID patria „názov prístupového bodu“ a „názov siete“.
Sieťový kľúč
Kľúčové slovo alebo heslo používané na šifrovanie údajov alebo overovanie siete. Medzi iné označenia sieťového kľúča patria „šifrovací kľúč“, „kľúč WEP“, „prístupová fráza WPA/WPA2“ a „vopred zdieľaný kľúč (PSK)“.
Protokoly zabezpečenia bezdrôtového pripojenia (overovania/šifrovania)
Typy zabezpečenia (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Metóda overovania (otvorený systém/zdieľaný kľúč/IEEE 802.1X)
Metóda šifrovania (TKIP/AES-CCMP)
Zabezpečenie <WPA/WPA2-EAP> nie je možné používať, ak je v položke <Vybrať rozhranie> vybraná možnosť <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>.
A15J-02F