Zachytenie papiera v zariadení alebo vo fixačnej jednotke

Skontrolujte miesto zaseknutia papiera na obrazovke a podľa pokynov uvedených nižšie odstráňte papier.
Potvrdenie pred manipuláciou
Pred začatím operácie na odstránenie zaseknutých papierov sa uistite, že sú kryty a zásuvky na papier zariadenia a voliteľného vybavenia zatvorené.
1
Jemne vytiahnite papier.
2
Zatvorte zásobník.
3
Otvorte pravý kryt.
4
Jemne vytiahnite papier.
5
Odstráňte zachytený papier z jednotky doručenia.
1
Zodvihnite jednotku doručenia.
2
Sklopte zelené páčky na oboch stranách vodiacej lišty.
3
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najvodorovnejšie, aby ste zabránili opadaniu nefixovaného tonera.
6
Skontrolujte, či vo fixačnej jednotke nie je zachytený papier.
1
Jednotku doručenia otočte nadol.
2
Držte rukoväte na oboch stranách upevňovacej jednotky a vytiahnite ju priamo smerom k sebe.
3
Otvorte kryt.
4
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najvodorovnejšie, aby ste zabránili opadaniu nefixovaného tonera.
5
Zatvorte kryt.
6
Jemne vytiahnite papier.
Zistite, akým spôsobom môžete ľahšie vytiahnuť zaseknutý papier a skúste to najskôr tak.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najvodorovnejšie, aby ste zabránili opadaniu nefixovaného tonera.
7
Fixačnú jednotku umiestnite späť na svoje miesto.
Vložte ju do zariadenia až na doraz.
7
Zavrite pravý kryt.
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa správa stále zobrazuje, skontrolujte, či je pravý kryt správne zatvorený.
A15J-01F