MEAP programmu licenču pārvaldība

Bez MEAP programmas instalēšanas licences failu var būt nepieciešams izmantot arī citos gadījumos. Piemēram, arī tad, ja licencētā skaitītāja vērtība vai lietojuma periods ir pārsniegts vai ir beidzies derīguma termiņš, var turpināt lietot MEAP programmu, pievienojot licences failu. Turklāt, ja MEAP programmu vēlaties dzēst, iepriekš ir jādzēš licences fails.
1
Piesakieties lietotnē Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss). Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Service Management Service].
3
Lai pārvaldītu licenci, noklikšķiniet uz [MEAP Application Management] un pēc tam noklikšķiniet uz lietojumprogrammas.
4
Noklikšķiniet uz [License Management] un veiciet paredzēto darbību.
Licences faila pievienošana
1
Noklikšķiniet uz [Faila izvēle], atlasiet instalējamo licence failu un noklikšķiniet uz [OK].
2
Noklikšķiniet uz [Install]  [Yes].
Tiek sākta instalēšana.
Atkarībā no MEAP programmas var būt jārestartē lietojumprogramma (pārtraukt tās darbu un palaist). MEAP lietojumprogrammu pārvaldība
Licences faila saglabāšana datorā
Pirms licences faila dzēšanas tā dublējuma failu var saglabāt datorā. Ja vēlaties saglabāt, licences failu ir nepieciešams iepriekš atspējot.
Licences faila dzēšana
Pirms dzēšanas licences failu ir nepieciešams iepriekš atspējot.
A157-0AR