Iekārtas korpusa tīrīšana

Periodiski noslaukiet iekārtas virsmu, lai saglabātu to tīru.
Melni punkti iekārtas virsmā ir tāpēc, ka ir izmantoti pārstrādāti materiāli, un tie nenorāda uz kvalitātes problēmām.
1
Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Iekārtas izslēgšana
Pirms strāvas padeves izslēgšanas pārbaudiet iekārtas darbības statusu. Strāvas padevi var izslēgt pat tad, ja iekārta izpilda darbību, bet tas var izraisīt darbības pārtraukšanu vai datu bojājumus.
2
Noslaukiet iekārtas virsmu.
Samitriniet mīkstu drānu ar ūdeni vai atšķaidītu maigu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi izspiediet drānu un noslaukiet iekārtu.
Nogaidiet, līdz mitrums ir pilnībā izžuvis, pirms veicat nākamo darbību.
3
Ievietojiet strāvas kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā un ieslēdziet strāvas padevi.
Iekārtas ieslēgšana
A157-017