Drukāšanas kvalitātes pielāgošana

Ja drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši, pielāgojiet iestatījumus tālāk.

Gradācijas regulēšana

Ja krāsu gradācijas atveide ir kļuvusi tik slikta, ka drukātā gradācija ievērojami atšķiras no drukas datiem, veiciet regulēšanu, lai uzlabotu krāsu gradācijas atveidi.

Automātiska krāsu reģistrācijas un krāsu intensitātes regulēšana

Automātisku regulēšanu (kalibrēšanu), lai novērstu kļūdainu krāsu reģistrāciju un nodrošinātu pareizu oriģinālās krāsu intensitātes atveidošanu.

Drukāšanas vietas pielāgošana

Drukāšanas pozīciju var pielāgot, ja drukāšana iesķība vai ārpus drukas diapazona.

Tonera patēriņa samazināšana

Varat novērst pārmērīga tonera daudzuma fiksāciju uz papīra, lai samazinātu drukāšanas kļūdas, piemēram, vāju tonera fiksāciju vai tonera izspiešanos cauri papīram.
A157-09E