Iekārtas funkciju ierobežošana

Jūs varat ierobežot noteiktu funkciju izmantošanu, kas var izraisīt informācijas noplūdi vai kuras var tikt nepareizi izmantotas. Var arī pilnībā atspējot atsevišķu funkciju izmantošanu.
Drukāšanas ierobežošana datorā
Jūs varat aizliegt visiem lietotājiem drukāt dokumentus no datora vai atļaut drukāt tikai tad, ja lietotājs ir autorizēts to darīt iekārtā. Iekārtu var konfigurēt arī tā, lai varētu izdrukāt tikai šifrētās aizsargātās drukāšanas dokumentus. Drukāšanas ierobežošana datorā
Atmiņas nesēju lietošanas ierobežošana
Lai gan atmiņas nesēji, piemēram, USB atmiņas, sniedz ērtību, tie arī palielina drošības risku, piemēram, informācijas noplūdes, iespējamību. Atkarībā no drošības politikas jūs varat iestatīt piekļuves ierobežojumus atmiņas datu nesējiem. Atmiņas nesēju lietošanas ierobežošana
Vadības paneļa lietošanas ierobežošana
Varat ierobežot vadības paneļa funkciju un taustiņu izmantošanu, lai pasargātu iekārtas iestatījumus no netīšām izmaiņām vai darbībām. Vadības paneļa lietošanas ierobežošana
A157-060