Drošības politikas lietošana iekārtā

Organizācijas bieži ievieš drošības politiku, kurā definēti pamata informācijas drošības mērķi un standarti. Informācijas ierīces, piemēram, datori un printeri/daudzfunkciju printeri, ir jāizmanto atbilstoši šai drošības politikai. Šajā iekārtā vairākus ar drošības politiku saistītus iestatījumus var pārvaldīt paketēs, izmantojot attālo lietotāja interfeisu, un iestatīt īpašu paroli, lai iestatījumus varētu mainīt tikai informācijas drošības administrators. Pirms šo iestatījumu konfigurēšanas pārliecinieties, ka attālais interfeiss ir uzstādīts TLS lietošanai. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) startēšana
Drošības politikas iestatījumu mērķis ir pārvaldīt jebkādas funkcijas un iestatījumus, kas saistīti ar informācijas drošību, nevis faktiska informācijas noplūdes novēršana.
A157-04U