Drukāšanas papildfunkcijas

Šajā sadaļā ir iekļautas metodes drukāšanai ar paaugstinātu drošību.
A157-03W