<Datu pārvaldība>

Varat konfigurēt iestatījumus datu izmantošanai, piemēram, iekārtas iestatījumu informācijai un datu inicializēšanai.
<Importēt no USB atmiņas>
<Iestatīt>  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Importēt/eksportēt>
Varat importēt visu iestatījumu informāciju no USB atmiņas ierīces.
<Eksportēt USB atmiņā>
<Iestatīt>  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Importēt/eksportēt>
Varat eksportēt visu iestatījumu informāciju USB atmiņas ierīcē.
<Ierob. import./eksport. no tīm. pakalp.>
<Iestatīt>  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>  <Importēt/eksportēt>
Izvēlieties, vai ierobežot darbības ar importēšanu un eksportēšanu, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammas, kas nav Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).
<Inicializēt tīkla iestatījumus>
<Iestatīt>  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>
Visiem tīkla iestatījumiem var atjaunot rūpnīcas noklusētās vērtības.Iestatījumu inicializēšana
<Inic. visus iestat. bez tīkla iestat.>
<Iestatīt>  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>
Visiem iekārtas iestatījumiem var atjaunot rūpnīcas noklusētās vērtības.Iestatījumu inicializēšana
<Inicializēt visus datus/iestatījumus>
<Iestatīt>  <Pārvaldības iestatījumi>  <Datu pārvaldība>
Izvēlieties, lai visus iekārtas iestatījumus atjaunotu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām un pilnībā dzēstu iekārtā saglabātos datus. Šo iestatījumu parasti nav nepieciešams lietot, taču tas noder, lai izdzēstu personisku vai konfidenciālu informāciju, pirms nododat iekārtu pārstrādei. Iestatījumu inicializēšana
A157-099