Izvadīt atskaiti

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Atskaites izvades noklusējuma iestat.>
<Divpusējā druka>
<Izsl.>, <Iesl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Drukāt sarakstu>
<Lietotāja datu saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
<Tīkla lietotāju datu saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
<Sakaru pārvaldības atskaite>
<Jā>, <Nē>
-
<Lappušu skaita saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
<Skaitītāju atskaite>
<Jā>, <Nē>
-
<Drukas žurnāla saraksts>
<Printeris>: <Jā>, <Nē>
<Saņemtā darba druka>: <Jā>, <Nē>
<Atskaites drukāšana>: <Jā>, <Nē>
-
<IPSec politiku saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
<MEAP sistēmas informācija>
<Jā>, <Nē>
-
<Imp. rezult. atskaiti>
<Jā>, <Nē>
-
<Tonera kasetnes žurnāla atskaite>
<Jā>, <Nē>
-
<PCL>

<Konfigurācijas lapa>: <Jā>, <Nē>
<Fontu saraksts>: <Jā>, <Nē>
-
<PS>

<Konfigurācijas lapa>: <Jā>, <Nē>
<Fontu saraksts>: <Jā>, <Nē>
-
A157-08C