PCL

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Papīra taupīšana>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Orientācija>
<Portrets>, <Ainava>
C
Settings for Printer Settings
<Fontu avots>
<Iekš.>, <neizteikt./ārējs>
C
Settings for Printer Settings
<Fontu sk.>
0 – 104; 0 (ja Fonta avots ir iestatīts kā Iekš..)
1 – 999; 1 (ja Fonta avots ir iestatīts kā neizteikt./ārējs.)
C
Settings for Printer Settings
<Ciparu izm.>*1
4,00 – 999,75 <punkts>; 12,00 <punkts>
C
Settings for Printer Settings
<Rakstz. iestatne>*1
0,44 – 99,99 <pci>; 10,00 <pci>
C
Settings for Printer Settings
<Veidlapu līnijas>
5 – 128 <līnijas>; 64 <līnijas>
C
Settings for Printer Settings
<Rakstzīmju kods>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
C
Settings for Printer Settings
<Pielāgots pap.>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Mērvienība>*1
<Milimetri>, <collas>
C
Settings for Printer Settings
<X dimensija>*1
No 127,0 mm līdz 355,6 mm; 355,6 mm
B
Settings for Printer Settings
<Y dimensija>*1
No 76,2 mm līdz 216,0 mm; 216,0 mm
B
Settings for Printer Settings
<Pievienot CR LF>
<Jā>, <>
C
Settings for Printer Settings
<Palielin. A4 drukas platumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Pustoņi>
<Stohastiskais rastrs (tikai 600dpi) >: <Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings for Printer Settings
<Teksts>: <Izšķirtspēja>, <Gradācija>
<Grafika>: <Izšķirtspēja>, <Gradācija>
<Attēls>: <Izšķirtspēja>, <Gradācija>
<Saskaņošanas metode>
<Visp.>, <Perceptuāls>, <Kolometrisks>, <Košs foto>, <Lejupielādēt profilu>
C
Settings for Printer Settings
<Pelēka kompensācija>
<Teksts>: <Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings for Printer Settings
<Grafika>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Attēls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<BarDIMM>*1
<Iespējot>, <Atspējot>
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Izsl.>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
C
Settings for Printer Settings
*1
Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejams attiecīgais papildaprīkojuma produkts vai ir norādīts atbilstošs iestatījums.
A157-07S