Preferences

Dažus vienumus var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss). Izmantojiet ierīces vadības paneli, lai iestatītu vienumus, kurus nevar iestatīt ar Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) var būt atrodami atšķirīgi nosaukumi.
A157-074