Pakārtotās līnijas IPv4 adreses iestatīšana

Norādiet pakārtotajai līnijai izmantojamo IPv4 adresi.
Ar pakārtoto līniju var izmantot tikai IPv4 adreses.
1
Atlasiet <Iestatīt> ekrānā <Sākums>. Ekrāns <Sākums>
2
Atlasiet <Preferences>  <Tīkls>  <Pakārtotās līnijas iestatījumi>.
3
Atlasiet <IP adreses iestatījumi> un iestatiet pakārtotās līnijas IP adresi.
Varat arī iestatīt gan automātisko izgūšanu, gan manuālo izgūšanu. Ja iestatāt abu veidu piešķiršanu un attālajā lietotāja interfeisā noņemat atlasi opcijai [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired], manuāli ievadītā IP adrese tiek izmantota, ja automātiskās IP adreses izgūšana neizdodas.
Automātiska IP adreses piešķiršana ar DHCP
1
Atlasiet <IP adreses iestatījumi>  <Automātiska piešķire>.
2
Izvēlieties <DHCP>.
Ja ir izvēlēta opcija <DHCP>, tiek veikta saziņa, lai pārbaudītu, vai tiek nodrošināti tīkla pakalpojumi neatkarīgi no tā, vai vide var izmantot DHCP. Ieteicams noņemt šī vienuma izvēli, ja neizmantojat DHCP.
IP adreses manuāla ievadīšana
1
Konfigurējiet iestatījumu, lai atspējotu automātisku iegūšanu.
Atlasiet <Automātiska piešķire>  <Izsl.>.
2
Izvēlieties <Piešķirt manuāli>.
3
Ievadiet IP adresi un apakštīkla masku.
Ievadiet šīs vērtības katrā ekrānā, izmantojot ciparu taustiņus, un nospiediet pogu .
Veidojot savienojumu ar citu tīklu, izmantojot maršrutētāju, ievadiet vārtejas adresi un konfigurējiet arī sadaļu <Statiskās maršrutēšanas iestatījumi>. Statiskās maršrutēšanas iestatīšana
A157-02L