Tīkla savienojuma metodes izvēle

Varat izvēlēties metodi iekārtas savienošanai ar datoriem u.c. Ir pieejamas tālāk minētās savienojuma metodes.
Tikai vadu LAN
Tikai bezvadu LAN
Vienlaikus vadu LAN un bezvadu LAN
Vienlaikus vadu LAN un cits vadu LAN
Kad tiek izmantots vienlaikus vadu LAN un bezvadu LAN vai vienlaikus vadu LAN un cita vadu LAN savienojums, iekārtas LAN portam pievienotā līnija tiek saukta par galveno līniju, bet no bezvadu LAN vai otra vadu LAN pievienotā līnija tiek saukta par pakārtoto līniju.
<Iestatīt> <Preferences>  <Tīkls>  <Atlasīt interfeisu>
Informāciju par pakārtotās līnijas lietošanu skatiet sadaļā Piesardzības pasākumi, izmantojot pakārtoto līniju.
Ja izvēlējāties <Bezvadu LAN> vai <Kabeļu LAN + bezvadu LAN>
<Bezvadu LAN iestatījumi> iestatījumi tiek notīrīti.
Jūs nevarat iestatīt bezvadu LAN kā galveno līniju un vadu LAN kā pakārtoto līniju.
Ja izvēlējāties <Kabeļu LAN + kabeļu LAN>
Izvēlieties opcijas <Enerģijas lietošana miega režīmā> iestatījumu <Augsta>. <Enerģijas lietošana miega režīmā>
A157-026