Nevar veikt drukāšanu

Vispirms pārbaudiet turpmāko

Vai apstrādes/datu indikators (vadības panelī) mirgo vai ir iededzies?

Ja tas mirgo vai ir iededzies, dokuments tiek apstrādāts vai gaida apstrādi. Pagaidiet, līdz apstrāde tiek pabeigta, vai atlasiet ekrānā dokumentu, kuram vēlaties piešķirt prioritāti, lai pārbaudītu drukāšanas statusu.
Drukāšanas statusa un vēstures pārbaude
Iekārtā aizturētu dokumentu drukāšana

Vai ekrānā tiek rādīts ziņojums?

Brīdī, kad iekārtas lietošanas laikā rodas kļūda vai problēma, ekrānā tiek rādīts ziņojums.
Tiek parādīts ziņojums vai skaitlis, kas sākas ar rakstzīmi “#” (kļūdas kods)

Vai iestatījums <Autom. atlasīt> ir iestatīts pozīcijā <Izsl.>?

Lai pārslēgtos uz atbilstošu darbības režīmu, visiem vienumiem vai tiem vienumiem, ko izmantojat, nomainiet vērtību uz <Jā>. Papildinformāciju skatiet tiešsaistes rokasgrāmatas vietnes sadaļā Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Iekārtas iestatīšana (PS/PCL/UFR II printeris)).

Vai ir iespējota aizturētu uzdevumu drukāšana?

Ja šāda opcija ir iespējota, dokumenti atkarībā no to iestatījumiem var netikt izdrukāti.
Aizturētās drukas iestatījumu konfigurācija

Vai drukājat caur drukas serveri, izmantojot LPR komandu?

Ja veicat nepārtrauktu PDF datu drukāšanu, izmantojot LPR komandu, izpildiet darbus pa vienam, ievērojot sadaļā <Taimauts> iestatīto intervālu. Papildinformāciju skatiet tiešsaistes rokasgrāmatas vietnes sadaļā Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Iekārtas iestatīšana (PS/PCL/UFR II printeris)).
A157-09S