MEAP programų valdymas

Naudodamiesi SMS žinute iš „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) galite ne tik tikrinti informaciją ir keisti nustatymus, bet ir atnaujinti MEAP programas arba pašalinti programas.
Kai dirbate SMS ekrane, nenaudokite žiniatinklio naršyklės mygtuko [Back], nes SMS ekranas gali veikti netinkamai.
1
Prisijunkite prie „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Service Management Service].
3
Sukonfigūruokite nustatymus SMS ekrane.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Rodomas aparato serijos numeris. Šį numerį naudokite įsigydami licencijos failą. Licencijos failo gavimas
Meniu
Jei spustelėsite elementą, bus rodomas to elemento valdymo puslapis.
[MEAP Application Management]: Šiame puslapyje daugiausia tvarkomos įdiegtos MEAP programos.
[Install MEAP Application]: Rodomas MEAP programų diegimo ir atnaujinimo puslapis. MEAP taikomųjų programų įdiegimas
[System Management]: Rodomas su MEAP sistema susijusių programų ir informacijos tvarkymo puslapis.
[Resource Information]
Rodomas atminties įrenginio vietos ir atminties, kurią naudoja MEAP programa ir sistemos programos, naudojimo kiekis, likęs kiekis ir naudojimo sparta.
[MEAP Application Management]
Rodomas MEAP programos pavadinimas ir jos versija, atnaujinimo data, veikimo būsena ir licencijos būsena.
Jei spustelėsite MEAP programos pavadinimą, bus rodoma išsami informacija, pvz., įmonės pavadinimas ir kiekvienos programos atminties naudojimo kiekis. Čia atliekamas licencijų valdymas. MEAP programų licencijų tvarkymas
Operacijos būsenos atveju rodoma viena iš toliau nurodytų reikšmių.
Paspaudę mygtuką [Start] / [Stop], esantį dešinėje veikimo būsenos pusėje, galite pradėti arba sustabdyti MEAP programos naudojimą.
Jei spustelėsite [Uninstall], MEAP programa bus pašalinta.
Licencijos būsenos atveju rodoma viena iš toliau nurodytų reikšmių.
[To Portal]/[Log Out]
Spustelėkite, jei norite rodyti nuotolinės naudotojo sąsajos portalo puslapį arba „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) prisijungimo ekraną.
MEAP programos naudojimo pradžia arba sustabdymas
MEAP programos autentifikavimo informacijos konfigūravimas
MEAP programos pašalinimas
4
Baigę operaciją, spustelėkite [Log Out].
Uždarydami SMS žinutę, būtinai atsijunkite. Jei uždarote žiniatinklio naršyklę neatsijungę, kurį laiką negalėsite naudotis SMS žinute.
A156-0AL