Valdymo skydelis

Šiame skirsnyje aprašyti valdymo skydelio klavišų pavadinimai ir jų naudojimas.

Ekranas

Galite peržiūrėti šio aparato valdymo ir klaidų būsenas, likusį dažomųjų miltelių kiekį kasetėje ir kitas sąlygas. Pagrindiniai ekranai

Pagrindinis mygtukas

Paspauskite, kad būtų rodomas ekranas Pagrindinis, kuris suteikia prieigą prie parametrų meniu ir funkcijų, tokių kaip spausdinimas iš atmintinės ir popieriaus parametrai. Elementai, rodomi ekrane <Pagrindinis>

Grįžti mygtukas

Paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną. Pavyzdžiui, jei nustatydami parametrus paspaudžiate šį mygtuką, parametrai netaikomi ir perjungiamas ankstesnis ekranas.

Skaičių mygtukai (mygtukai nuo [0] iki [9])

Paspauskite, jei norite įvesti skaičius arba tekstą. Ženklų įvedimas

Klavišas [*]

Paspauskite, jei norite perjungti įvedamo teksto tipą.

Indikatorius Duomenys

Mirksi, kai atliekamos operacijos, pavyzdžiui, duomenų perdavimas ar spausdinimas. Nepertraukiamai šviečia, kai yra apdorojimo laukiančių dokumentų.

Indikatorius Klaida

Mirksi arba šviečia, kai įvyksta klaida, pavyzdžiui, įstringa popierius.
Jei mirksi klaidos indikatorius, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais. Trikčių šalinimas
Jei klaidos indikatorius nepertraukiamai šviečia, kreipkitės į savo pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.

Energijos taupymas mygtukas

Paspauskite, jei norite perjungti aparatą į miego režimą. Kai aparatas veikia miego režimu, mygtukas šviečia žaliai. Norėdami išjungti miego režimą, paspauskite mygtuką dar kartą. Miego režimo nustatymas

Būsenos ekranas mygtukas

Paspauskite, jei norite patikrinti spausdinimo būseną, peržiūrėti naudojimo istoriją arba aparato tinklo parametrus, pvz., IP adresą. Taip pat galima patikrinti aparato būseną, pavyzdžiui, popieriaus ir likutį dažomųjų miltelių kasetėje, arba peržiūrėti, ar įvyko klaidų. Ekranas <Būkl. kontrolė>

Klavišas [ID]

Kai įjungta skyriaus ID valdymo funkcija, įvedę ID ir PIN paspauskite, kad prisiregistruotumėte. Baigę naudotis aparatu, paspauskite mygtuką dar kartą, kad išsiregistruotumėte. Prisijungimas prie aparato

Valyti mygtukas

Paspauskite, jei norite naikinti įvestus skaičius ir tekstą.

Stabdyti mygtukas

Paspauskite, jei norite atšaukti spausdinimo ir kitas operacijas.

Klavišas [#]

Paspauskite, jei norite įvesti simbolius, pavyzdžiui, „@“ arba „/“.

Klavišas []

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną. Įvesdami skaičius paspauskite, jei norite perkelti žymiklį į kairę.

Klavišas []

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite pažymėti elementą, esantį virš dabartinio pažymėto elemento. Keisdami parametrų reikšmes paspauskite, jei norite didinti reikšmę.

Klavišas []

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite pereiti į kitą ekraną. Įvesdami skaičius paspauskite, jei norite perkelti žymiklį į dešinę.

Klavišas []

Nustatydami parametrus paspauskite, jei norite pažymėti elementą, esantį po dabartiniu pažymėtu elementu. Keisdami parametrų reikšmes paspauskite, jei norite mažinti reikšmę.

Klavišas []

Paspauskite, jei norite taikyti parametrus arba nurodytas išsamias parinktis.
A156-00H