Pagrindinės operacijos

Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės operacijos, kurios yra bendros visoms funkcijoms, pvz., kaip naudoti valdymo skydelį.

Valdymo skydo naudojimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti valdymo skydelio mygtukus įvairioms operacijoms atlikti, pavyzdžiui, reguliuoti ir tikrinti parametrus.

Prisijungimas prie aparato

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip prisijungti, kai rodomas prisijungimo ekranas.

Ekrano <Pagrindinis> tinkinimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pertvarkyti rodomus elementus, kad būtų paprasčiau naudotis ekrane <Pagrindinis> rodomais ekranais.

Garso parametrų nurodymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip reguliuoti įvairių aparato garsų, pavyzdžiui, įspėjimo apie įvykusią klaidą, garsumą.

Miego režimo nustatymas

Šiame skirsnyje aprašyta, kaip nustatyti miego režimą.
A156-034