Aparato valdymas

Norint sumažinti įvairią su aparato naudojimu susijusią riziką, pvz., asmeninės informacijos atskleidimo ar trečiųjų šalių jos neįgalioto naudojimo, būtina užtikrinti nuolatines ir efektyvias saugos priemones. Siekdami užtikrinti saugų aparato naudojimą, paskirkite administratorių, kuris privalo tvarkyti svarbius aparato parametrus, pvz., vartotojus ir saugos parametrus.

Pagrindinės valdymo sistemos konfigūravimas

Dėl aplaidumo, valdymo klaidų ir netinkamo naudojimo kylančios rizikos ribojimas

Efektyvaus valdymo užtikrinimas

Sistemos konfigūracijos ir parametrų valdymas

Kita

A156-04S