<Ataskaitos spausdinimas>

Šiame skirsnyje aprašyti su ataskaitų išvestimi susiję parametrai.
<2-pusis spausdinimas>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Numatytieji atask. spausd. parametrai>
Galite išvesti ataskaitas, tokias kaip spausdinimo istorija ir parametrų sąrašas, naudodami dvipusio spausdinimo režimą.
<Vartotojų duomenų sąrašas>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Sąraše galite peržiūrėti aparato parametrus ir jų dabartines reikšmes.
<Tinklo vartotojų duomenų sąrašas>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Sąraše galite peržiūrėti aparato tinklo parametrus ir jų dabartines reikšmes. Taip pat atspausdinama saugos informacija, tokia kaip adresų filtras ir „IPSec“ parametrai.
<Komunikacijų valdymo ataskaita>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Galite atspausdinti ataskaitą, kurioje galėsite peržiūrėti į aparatą gautų el. laiškų istoriją su laiškų temomis ir gavimo data / laiku.
<Puslapių sumų sąrašas>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Skyriaus ID valdymo priemonėje galite atspausdinti ataskaitą ir patikrinti, kiek spaudinių * išspausdino kiekvienas vartotojas (skyriaus ID).
* Šioje ataskaitoje nurodomas atspausdintų lapo pusių skaičius. Pavyzdžiui, jei spausdinate ant vienos lapo pusės, skaičius yra 1, o jei spausdinate ant abiejų lapo pusių, skaičius yra 2.
<Skaitiklio ataskaita>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Galite atspausdinti ataskaitą, kurioje nurodomas bendras visų atspausdintų puslapių skaičius.
<Spausdinimo užduočių sąrašas>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Ataskaitoje galima peržiūrėti šias spausdinimo istorijas:
iš kompiuterio išspausdintų dokumentų istoriją;
gautų ir išspausdintų el. laiškų istoriją;
spausdinimo parametrų sąrašų ir ataskaitų istoriją.
<IPSec strategijų sąrašas>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Galite peržiūrėti aparate užregistruotų „IPSec“ strategijų parametrų sąrašą.
<MEAP sistemos informacija>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Galite peržiūrėti aparate įdiegtų programų informacijos sąrašą ir kai kurių sistemos programų informaciją.
<Import. rez. ataskaita>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Ataskaitoje galite patikrinti importavimo rezultatus.
<Dažų kasetės žurnalo ataskaita>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Ataskaitoje galite patikrinti dažomųjų miltelių kasečių naudojimo istoriją.
<PCL>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Sąraše galite patikrinti aparato PCL parametrus, jų dabartines vertes ir galimus šriftus.
<PS>
<Nustatyti>  <Ataskaitos spausdinimas>  <Spausd. sąrašas>
Sąraše galite patikrinti aparato PS parametrus, jų dabartines vertes ir galimus šriftus.
A156-09C