<Duomenų valdymas>

Galite konfigūruoti duomenų, pavyzdžiui, aparato parametrų informacijos ir inicijavimo duomenų, naudojimo parametrus.
<Importavimas iš USB atminties įrenginio>
<Nustatyti>  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Galite importuoti visą parametrų informaciją iš USB atminties įrenginio.
<Eksportavimas į USB atminties įrenginį>
<Nustatyti>  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Galite eksportuoti visą parametrų informaciją į USB atminties įrenginį.
<Imp./eksp. iš žiniat. tarnybos aprib.>
<Nustatyti>  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>  <Importavimas/eksportavimas>
Pasirinkite, ar apriboti importavimo ir eksportavimo operacijas, kai naudojama ne „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja), o kitos žiniatinklio taikomosios programos.
<Inicijuoti tinklo parametrus>
<Nustatyti>  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>
Galite atkurti visų tinklo parametrų numatytąsias gamyklines vertes.Parametrų inicijavimas
<Inicijuoti viską. Be tinklo parametrų>
<Nustatyti>  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>
Galima atkurti visų aparato parametrų gamyklines numatytąsias vertes.Parametrų inicijavimas
<Inicijuoti visus duomenis/parametrus>
<Nustatyti>  <Valdymo parametrai>  <Duomenų valdymas>
Pasirinkite norėdami atkurti visų aparato parametrų numatytąsias gamyklines vertes ir visiškai ištrinti visus aparate saugomus duomenis. Paprastai šio parametro naudoti nereikia, bet jis naudingas, kai prieš išmesdami aparatą norite panaikinti asmeninę arba konfidencialią informaciją. Parametrų inicijavimas
A156-099