Priežiūra

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Valyti fiksavimo mazgo slėgio velenėlį>
-
Ne
Ne
-
<Spausdinimo mažomis dažų sąnaudomis rež.>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Atpažinto kondensato kontrolė>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Kondens. kontrol. metu>: <Spausdinimo apribojimas>, <Neapriboti spausdinimo>
A156-07F