Bendrieji

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Popieriaus tiekimo parametrai>
<Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas>
<Spausdintuvas>:
<Universalus dėklas>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Kitos: <Išjungt.>, <Įjungt.>
<Grupės parametrai>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
<Grupės naudojimas>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Saugom. failų pasiek.>:
<Universalus dėklas>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Kitos: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Priimti>:
<Universalus dėklas>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Kitos: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Kiti>:
<Universalus dėklas>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Kitos: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Popieriaus tiekimo metodo perjungimas>
<Universalus dėklas> ir kiti: <Spartos pirmumas>, <Spausd. pus. pirm.>
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Pristabdytos užduoties laiko pabaiga>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
Nuo 0 iki 5 ir iki 999 min.
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Popieriaus išvesties parametrai>
<Užduočių atskyriklis tarp užduočių>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Užduočių atskyriklis tarp kopijų>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Kopijų skaičius> (nuo 1 iki 10 ir iki 9999)
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Spausd. param.>
<Spausdinimo pirmumas>
<Spausdintuvas>: <1>, <2>, <3>
<Saug. failo pasiekimas>: <1>, <2>, <3>
<Kiti>: <1>, <2>, <3>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Chrom. sp. konv. į dvisp. atsp. spalv.>
<Visos chromatinės spalvos>, <Panašios chromatinės spalvos>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Aut. pristabdytų užduočių naikinimas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
Nuo 0 iki 5 ir iki 999 min.
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
A156-07J