Siuntimas

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<El. pašto parametrai>
<Komunikacijų parametrai>
<Pagrindiniai parametrai>
<POP prm. ndj.>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP serverio parametrai>
<POP intervalas>: Nuo 0 iki 99 min.
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Leisti TLS>
<SMTP priėmim.>: <Išjungt.>, <Įjungt.>, <Visada naudoti TLS>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifik. parametrai>
<POP autent. metodas>: <Standartinis>, <APOP>, <POP AUTH>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<POP priėm. TLS sertif. patvirtinimas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<CN>: Išjungta, Įjungta
A156-081