Licencija/kita

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Licencijos įregistravimas>
Maks. 24 ženklai
Ne
Ne
-
<MEAP parametrai>
<TLS naudojimas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS sert. patv. naudojant MEAP taik. pr>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Patikr. elem. prid.>: <CN>: Išjungta, Įjungta
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<DNS kaupimo talpykloje naudojimas>
<Įjungt. (neribotas naudojimas)>, <Įjungt. (periodo nurodymas)>, <Išjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt. (periodo nurodymas)>:
<Baig. gal.>: Nuo 1 iki 60 ir iki 120 sek.
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Šio aparato tarp. serv. param. naud.>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<X-FRAME-OPTIONS įtr. į HTTP antraštę>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuot. vart. sąs. par.>
<Įjungti nuotolinę vartotojo sąsają>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS naudojimas>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Nuotolinio valdymo parametrai>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Slaptažodis>: Daugiausia 8 simboliai (tik raidiniai ir skaitiniai)
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Progr. įrangos įregistravimas/naujinimas>
<Programinės įrangos valdymo nustatymai>
Taip
Ne
-
<Paleisti sąrankos vadovą>
<Taip>, <Ne>
Ne
Ne
-
A156-088