Saugos parametrai

Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas
Parametrų aprašas
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Sistemos tikrinimo parametrai>
<Sistemos patikrinimas paleidžiant>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>
<Išjungt.>, <Įjungt.>
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Rekomend. naudojimo aplinkos saugos par.>
<1. Intranetas ir interneto ryšys>, <2. Tiesioginis interneto ryšys>, <3. Interneto ryšys uždraustas>, <4. Privatus (namų) tinklas>, <5. Viešasis tinklas>, <6. Itin konfidenc. informacijos aplinka>
Taip
Ne
Settings/Registration Basic Information
A156-08A