Nuostatos

Kai kuriuos elementus galima nustatyti naudojantis „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja). Norėdami nustatyti elementus, kurių negalima nustatyti su „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja), naudokite prietaiso valdymo skydelį.
„Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja) pavadinimai gali skirtis.
A156-074