Eterneto parametrų nustatymas

Ethernet yra standartas, nustatantis ryšio metodus LAN tinkle. Paprastai ryšio sistema (pusiau dvikryptis / visiškai dvikryptis) ir Etherneto tipas (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) gali būti nustatomas automatiškai. Tai galite nustatyti atskirai, perjungdami nustatymą į rankinį režimą.
<Eterneto tvarkyklės param.> galimi tiek pagrindinei linijai, tiek antrinei linijai. Prireikus registruokite parametrus.
1
Pasirinkite <Nustatyti> ekrane <Pagrindinis>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Pasirinkite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Eterneto tvarkyklės param.>.
Norėdami nurodyti antrinės linijos eterneto parametrus, pasirinkite <Nuostatos> <Tinklas> <Šalutinės linijos parametrai> <Eterneto tvarkyklės param.>.
3
Pasirinkite, ar eterneto parametrus konfigūruosite automatiškai, ar rankiniu būdu.
Įprastais atvejais nustatykite <Automatinis aptikimas> parinktį <Įjungt.>. Ryšio sistema ir eterneto tipas aptinkami ir automatiškai konfigūruojami.
Automatinis eterneto parametrų konfigūravimas
1
Pasirinkite <Automatinis aptikimas> <Įjungt.>.
Eterneto parametrų nustatymas rankiniu būdu
1
Konfigūruokite parametrą, kad išjungtumėte automatinį aptikimą.
Pasirinkite <Automatinis aptikimas>  <Išjungt.>.
2
Pasirinkite <Komunikacijos režimas> pasirinkite ryšio režimą.
<Pakait. dvipusis ryšys>
Pakaitomis siunčia ir priima ryšio duomenis. Pasirinkite, jei aparatas prijungtas prie tinklo įrenginio naudojant pusiau dvikryptį ryšį.
<Vienlaikis dvipus. ryšys>
Vienu metu siunčia ir priima ryšio duomenis. Šį parametrą naudokite daugumoje aplinkų.
3
Pasirinkite <Eterneto tipas> pasirinkite eterneto tipą.
Pasirinkite <10BASE-T>, <100BASE-TX> ar <1000BASE-T> dalyje <Eterneto tipas>.
A156-02S