Ryšio nustatymas pasirenkant belaidį maršrutizatorių

Galite ieškoti belaidžių maršrutizatorių, prie kurių galima prisijungti, ir pasirinkti vieną iš rodomų aparato ekrane. Jei jūsų belaidžio LAN maršruto parinktuvo saugos standartas yra WEP, WPA/WPA2-PSK arba WPA3-SAE, tinklo raktui įveskite WEP arba PSK. Iš anksto patvirtinkite ir užsirašykite informaciją apie savo SSID, tinklo raktą, saugos standartą ar tapatumo nustatymo / šifravimo būdą ir kt. SSID ir tinklo raktų tikrinimas
Saugos parametrai
Jei belaidis ryšys nustatytas pasirenkant belaidį maršruto parinktuvą, WEP autentifikavimo būdas nustatomas kaip <Atviroji sistema> arba WPA/WPA2-PSK ir WPA3-SAE šifravimo būdas – kaip <Autom.> (AES-CCMP arba TKIP). Jei norite pasirinkti <Bendrinamasis raktas> WEP autentifikavimui arba norite nurodyti <AES-CCMP> kaip WPA/WPA2-PSK ir WPA3-SAE šifravimo metodą, nustatykite ryšį <Įvesti rankiniu būdu>. Ryšio nustatymas nurodant išsamius parametrus
Jei jūsų belaidžio LAN maršrutizatoriaus saugos standartas yra WPA / WPA2-EAP / WPA3-EAP, šifravimo būdas nustatomas kaip AES-CCMP. Prieš prisijungdami prie belaidžio LAN, taip pat nurodykite įrenginio IEEE 802.1X autentifikavimo parametrus. IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas
1
Pasirinkite <Nustatyti> ekrane <Pagrindinis>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Pasirinkite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidžio LAN parametrai>  <SSID parametrai>.
3
Pasirinkite <Prieigos taško pasirinkimas>.
Aparatas pradeda ieškoti galimų belaidžių maršrutizatorių.
4
Pasirinkite belaidį maršrutizatorių ir prie jo prisijunkite.
Jei belaidžio LAN maršruto parinktuvo saugos parametras yra WEP, WPA/WPA2-PSK arba WPA3-SAE
1
Pasirinkite norimą naudoti belaidį LAN maršrutizatorių.
2
Įveskite tinklo raktą.
3
Pasirinkite <Taip> patvirtinimo ekrane.
Baigus konfigūravimą rodomas ekranas <Prijungta.>.
Jei belaidžio LAN maršruto parinktuvo saugos parametras yra kitoks nei WEP, WPA/WPA2-PSK arba WPA3-SAE
1
Pasirinkite norimą naudoti belaidį LAN maršrutizatorių pasirinkite <Taip> patvirtinimo ekrane.
Baigus konfigūravimą rodomas ekranas <Prijungta.>.
A156-02C