Especificacions de maquinari

En aquesta secció es presenten les especificacions de la unitat principal i l'equipament opcional d'aquest producte. Tingueu en compte que les especificacions estan subjectes a canvis sense avís previ per millores del producte o noves versions.
Per comprovar les especificacions del sistema d'aquest producte, vegeu Especificacions del sistema.

Especificacions de l'equip

Especificacions per a l'equipament opcional

A14F-01S