Elements mostrats a la pantalla <Inici>

En aquesta secció s'expliquen els elements mostrats a la pantalla <Inici>.

Icona Wi-Fi

Aquesta icona es mostra quan l'equip està connectat a una xarxa LAN sense fil.

Quantitat restant al cartutx de tòner

Es mostra el nivell de tòner del cartutx de tòner. També podeu amagar el nivell de tòner restant. <Icona de visualització del tòner restant>

<Estb>

<Opcions de funcions>, <Preferències> i molts altres ajusts de l'equip es fan des d'aquest botó. Configuració

<Opcions de paper>

Aquest botó s'activa per especificar la mida i el tipus del paper carregat al calaix de paper i a la safata multiús. Especificació de la mida i el tipus de paper

<Dispositiu memòria>

Seleccioneu aquesta opció per imprimir els fitxers de la memòria USB. Ús d'un dispositiu de memòria

<Imprimir>

Podeu imprimir els documents conservats a l'equip i comprovar l'estat dels treballs d'impressió.

<Portal de mòbils>

Seleccioneu aquesta opció per connectar l'equip a un dispositiu mòbil. Enllaç amb dispositius mòbils

<Ordre visual.(Inici)>

Podeu canviar l'ordre de visualització dels botons a la pantalla <Inici>. Personalització de la pantalla <Inici>

<Actual. microprog.>

Podeu actualitzar el microprogramari a través d'Internet. Actualització del microprogramari

<uniFLOW Online Setup>

Podeu verificar l'estat d'ús del dispositiu i de l'usuari mitjançant un enllaç al servei en el núvol. Per a més informació, vegeu el lloc web de Canon.

<Servei de supervisió>

Podeu confirmar si l'equip es comunica correctament amb el servidor de supervisió.

<Comprovar comptador>

Podeu visualitzar el nombre total de fulls impresos a color i en blanc i negre. Comprovació del nombre de pàgines per a impressió
Podeu comprovar el número de sèrie de l'equip, l'adreça IP i altra informació del dispositiu, com la informació sobre l'equip opcional.
A14F-037