Introducció

Aquest capítol descriu les instruccions sobre com utilitzar la Guia de l'usuari, descàrrecs de responsabilitat, informació sobre drets d'autor i altres tipus d'informació importants per als clients. Si cal, llegiu aquest capítol.

Manuals de l'equip

En aquesta secció es descriuen els diferents manuals els quals podeu consultar per obtenir informació sobre com utilitzar la Guia de l'usuari (aquest manual) i les funcions i procediments operatius de l'equip.

Descàrrecs de responsabilitat i drets d'autor

Consulteu aquesta secció per obtenir informació sobre responsabilitats i drets d'autor.
A14F-000