Configuració d'un proxy

Un proxy (o un servidor proxy HTTP) fa referència a un ordinador o programari que porta a terme la comunicació HTTP per a altres dispositius, especialment quan es comuniquen amb recursos exteriors a la xarxa, com ara en navegar per llocs web. Els dispositius clients es connecten a la xarxa exterior mitjançant el servidor proxy i no es comuniquen directament amb els recursos exteriors. La configuració d'un proxy no només facilita la gestió del tràfic entre les xarxes interiors i exteriors, sinó que també bloqueja l'accés no autoritzat i consolida la protecció antivirus per millorar la seguretat. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Seleccioneu la casella [Use Proxy] i especifiqueu les opcions necessàries.
[ HTTP Proxy Server Address]
Introduïu l'adreça del servidor proxy. Especifiqueu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió, segons l'entorn.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Canvieu el número de port com calgui.
[Use Proxy within Same Domain]
Seleccioneu la casella de verificació per utilitzar també el servidor proxy especificat per a la comunicació amb dispositius al mateix domini.
Aquesta opció només es mostra per a la pantalla de configuració de proxy de la línia principal.
[Use Proxy Authentication]
Per utilitzar la funció d'autenticació d'un servidor proxy, seleccioneu aquesta casella i introduïu el nom d'usuari per a l'autenticació a [User Name] i la nova contrasenya que s'establirà a [Password] mitjançant caràcters alfanumèrics.
5
Feu clic a [OK].
Importació per lots/Exportació per lots
Aquesta configuració es pot importar/exportar amb models que admeten la importació per lots d'aquesta configuració. Importació/exportació de les dades d'opcions
Aquesta opció s'inclou a [Settings/Registration Basic Information] quan s'exporten lots. Importació/exportació de totes les opcions

A14F-05S