Restricció de l'ús del tauler de control

Podeu limitar l'ús de les funcions i les claus al tauler de control per protegir les opcions de l'equip de canvis o operacions involuntàries.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Device Management]  [Key Lock/Function Lock Settings].
4
Seleccioneu les claus i funcions que vulgueu bloquejar i feu clic a [OK].
Importació per lots/Exportació per lots
Aquesta configuració es pot importar/exportar amb models que admeten la importació per lots d'aquesta configuració. Importació/exportació de les dades d'opcions
Aquesta opció s'inclou a [Settings/Registration Basic Information] quan s'exporten lots. Importació/exportació de totes les opcions
A14F-063