Ús d'altres funcions pràctiques de gestió d'autenticació personal

La gestió de l'autenticació personal proporciona diversos avantatges a més de l'autenticació d'usuaris. En aquesta secció es descriuen algunes de les altres funcions pràctiques que utilitzen l'autenticació personal per ampliar les capacitats de les impressores/impressores multifunció, com ara la gestió de grups d'usuaris.
Gestió de l'ID de departament
Els usuaris desats a l'equip es poden organitzar en grups, com ara els departaments als quals pertanyen i es poden gestionar en funció del seu ID de departament. Aquesta funció us permet comprovar el nombre total de pàgines utilitzades per a cada ID de departament, o establir límits màxims sobre el nombre de pàgines que cada departament pot utilitzar per imprimir, fet que pot ajudar a reduir costos. Configuració de la gestió d'ID de departaments
A14F-058