Impressió automàtica de documents retinguts en iniciar sessió

Podeu configurar l'equip perquè imprimeixi automàticament els vostres propis documents retinguts quan us connecteu a ell.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del portal, feu clic a [Settings/Registration]. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Printer]  [Print].
4
Confirmeu que [Force Hold] està seleccionat.
5
Seleccioneu [Enable Auto Print Function When Logging In].
6
Feu clic a [OK].
Quan un usuari es connecta, només s'imprimeixen automàticament els documents que pertanyen a l'usuari connectat. Els següents documents que necessiten un PIN o una contrasenya per imprimir-se no s'imprimeixen automàticament.
Documents d'impressió segura xifrada
S'imprimeixen fins a 100 documents en una sola ocasió d'inici de sessió d'usuari.
A14F-03Y