<Imprimir informe>

En aquesta secció es descriuen les opcions referents a la impressió d'un informe.
<Impressió a doble cara>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Opc. pred. per a impressió informes>
Podeu imprimir informes com ara l'historial d'impressió i la llista d'opcions amb la impressió a doble cara.
<Llista de dades d'usuari>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu comprovar les opcions de l'equip i els seus valors actuals a la llista.
<Llista de dades d'usuari de xarxa>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu comprovar les opcions de xarxa de l'equip i els seus valors actuals en una llista. La informació relativa a la seguretat, com ara el filtre d'adreça i les opcions d'IPSec, també s'imprimeix.
<Informe de gestió de comunicacions>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu imprimir un informe per comprovar l'historial de correus electrònics rebuts amb l'equip, inclosos l'assumpte i la data i hora de recepció.
<Llista de nombre de pàgines>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu imprimir un informe per comprovar el recompte d'impressió* per a cada usuari (ID de departament) a la gestió d'identificadors de departament.
* En aquest informe, els nombres es basen en les cares impreses de la pàgina. Per exemple, el recompte és 1 si imprimiu una cara d'una pàgina i 2 si imprimiu totes dues cares de la pàgina.
<Informe de comptador>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu imprimir un informe per comprovar el nombre total de totes les pàgines impreses.
<Llista registre impressió>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
El següent historial d'impressió es pot comprovar en un informe.
Historial de documents impresos des d'un ordinador
Historial de correus electrònics rebuts i impresos
Historial de llistes d'opcions d'impressió i informes
<Llista de directives IPSec>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu consultar una llista de les opcions per a les polítiques desades d'IPSec a l'equip.
<Informació del sistema MEAP>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu consultar una llista de la informació sobre les aplicacions instal·lades a l'equip i sobre algunes aplicacions del sistema.
<Info. resultat impor.>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu consultar en un informe els resultats de la importació.
<Informe registre cartutx tòner>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu utilitzar un informe per consultar l'historial d'ús dels cartutxos de tòner.
<PCL>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu consultar en una llista les opcions de PCL de l'equip, els seus valors actuals i les fonts disponibles.
<PS>
<Estb>  <Imprimir informe>  <Imprimir llista>
Podeu consultar en una llista les opcions de PS de l'equip, els seus valors actuals i les fonts disponibles.
A14F-09C