<Accedir a fitxers>

En aquesta secció es descriuen les opcions per imprimir fitxers desats.
<Canviar opc. predet. (Impr. disp. mem.)>
<Estb> <Opcions de funcions>  <Accedir a fitxers>  <Opcions comunes>  <Opcions de fitxers desats>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Fitxers desats>.
<Usar funció d'impressió>
<Estb> <Opcions de funcions>  <Accedir a fitxers>  <Opcions dispositiu de memòria>
En especificar aquesta opció, podreu imprimir fitxers en un dispositiu de memòria.Restricció de l'ús de dispositius de memòria
<Seleccionar opc. en connectar disp. mem.>
<Estb> <Opcions de funcions>  <Accedir a fitxers>  <Opcions dispositiu de memòria>
Podeu establir si voleu mostrar la pantalla d'opcions d'impressió quan el dispositiu de memòria està connectat.Connexió d'un dispositiu de memòria USB
A14F-093