<Gestió de dades>

Podeu configurar les opcions per utilitzar dades, com la informació d'opcions de l'equip i les dades d'inicialització.
<Importar de memòria USB>
<Estb>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Importar/Exportar>
Podeu importar tota la informació de les opcions d'un dispositiu de memòria USB.
<Exportar a memòria USB>
<Estb>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Importar/Exportar>
Podeu exportar tota la informació de les opcions a un dispositiu de memòria USB.
<Restringir imp./exportar del servei web>
<Estb>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>  <Importar/Exportar>
Seleccioneu si voleu restringir les operacions d'importació i exportació amb aplicacions web que no siguin Remote UI (IU remota).
<Inicialitzar les opcions de xarxa>
<Estb>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Podeu restaurar totes les opcions de xarxa als valors predeterminats de fàbrica.Inicialització d'opcions
<Inicialitzar totes opc. sense opc. xarxa>
<Estb>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Podeu restaurar totes les opcions de l'equip als valors predeterminats de fàbrica.Inicialització d'opcions
<Inicialitzar totes les dades i opcions>
<Estb>  <Opcions de gestió>  <Gestió de dades>
Seleccioneu aquesta opció per restaurar totes les opcions de l'equip als valors predeterminats de fàbrica i eliminar completament la informació emmagatzemada a l'equip. Normalment no cal utilitzar aquesta opció, però resulta útil per esborrar la informació personal o confidencial abans de desprendre's de l'equip. Inicialització d'opcions
A14F-099