Configuració d'opcions de DNS

El DNS (Domain Name Service) proporciona un servei per a la resolució de noms que associa un nom d'amfitrió (o domini) amb una adreça IP. Configureu les opcions de DNS, mDNS o DHCP com calgui. Heu de tenir en compte que els procediments per configurar DNS són diferents per a IPv4 i IPv6. Són necessaris privilegis d'administrador per a aquesta operació.
La configuració opcional del DHCP només s'aplica a la línia principal.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Network Settings].
4
Configureu les opcions de DNS.
Per obtenir detalls sobre la informació de configuració, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor o administrador de xarxa. També podeu consultar la configuració de l'ordinador. Veure informació de la connexió de xarxa de l'ordinador
Configuració del DNS d'IPv4
1
Feu clic a [IPv4 Settings].
2
Configureu les opcions de DNS d'IPv4.
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 12 per obtenir el nom d'amfitrió del servidor DHCP.
[Perform DNS Dynamic Update]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 81 per actualitzar dinàmicament els registres de DNS mitjançant el servidor DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 6 per obtenir una adreça del servidor DNS del servidor DHCP.
[Acquire Domain Name]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 15 per obtenir un nom de domini del servidor DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 70 per obtenir una adreça del servidor POP del servidor DHCP.
[Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired]
Cancel·leu la selecció de la casella per utilitzar l'adreça IP introduïda manualment quan falli la recuperació automàtica de l'adreça IP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS secundari, si n'hi ha algun.
[Host Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom d'amfitrió de l'equip que s'ha de desar al servidor DNS.
[Domain Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom del domini al qual pertany l'equip, com ara "exemple.com".
[Perform DNS Dynamic Update]
Seleccioneu aquesta casella per actualitzar dinàmicament els registres de DNS sempre que l'adreça IP de l'equip canviï.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
Adoptat per Bonjour, mDNS (DNS multidifusió) és un protocol per associar un nom d'amfitrió amb una adreça IP sense utilitzar DNS. Seleccioneu la casella per activar mDNS i introduïu el nom d'mDNS al quadre de text [mDNS Name].
3
Feu clic a [OK].
Configuració del DNS d'IPv6
1
Feu clic a [IPv6 Settings].
2
Configureu les opcions de DNS d'IPv6.
La casella [Use IPv6] s'ha de seleccionar per configurar les opcions. Configuració d'una adreça IPv6
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 23 per obtenir una adreça del servidor DNS del servidor DHCP.
[Acquire Domain Name]
Seleccioneu la casella per activar l'opció 24 per obtenir un nom de domini del servidor DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS. No es poden introduir adreces que comencin amb "ff" (o una adreça multidifusió).
[Secondary DNS Server Address]
Introduïu l'adreça IP d'un servidor DNS secundari, si n'hi ha algun. No es poden introduir adreces que comencin amb "ff" (o una adreça multidifusió).
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Seleccioneu la casella per utilitzar els mateixos noms d'amfitrió i domini que a IPv4.
[Host Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom d'amfitrió de l'equip que s'ha de desar al servidor DNS.
[Domain Name]
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom del domini al qual pertany l'equip, com ara "exemple.com".
[Perform DNS Dynamic Update]
Seleccioneu aquesta casella per actualitzar dinàmicament els registres de DNS sempre que l'adreça IP de l'equip canviï. Per especificar els tipus d'adreces que vulgueu desar al servidor DNS, seleccioneu la casella per a [Register Manual Address], [Register Stateful Address] o [Register Stateless Address].
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
Adoptat per Bonjour, mDNS (DNS multidifusió) és un protocol per associar un nom d'amfitrió amb una adreça IP sense utilitzar DNS. Seleccioneu aquesta casella per activar l'mDNS.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Seleccioneu la casella per utilitzar el mateix nom d'mDNS que a IPv4. Per establir un nom diferent, cancel·leu la selecció de la casella i introduïu el nom d'mDNS al quadre de text [mDNS Name].
3
Feu clic a [OK].
A14F-02W