Temel İşlemler

Fonksiyonlar ve ayarlar farklı olsa da ekranda görüntülenen düğmelere yönelik işlem yöntemleri ve öğe seçme prosedürü aynıdır. Bu bölümde, ekranda sık görüntülenen düğmeler için işlem yöntemlerinin yanı sıra öğelerin nasıl seçileceği açıklanmaktadır.
/ Tuşlarını Kullanma
Ekranı Kaydırma
Tüm bilgiler ekrana sığmadığında, ekranın sağ tarafında kaydırma çubuğu görüntülenir. Kaydırma çubuğu görüntülenirse, yukarı veya aşağı ilerlemek için  / tuşlarını kullanın. Seçildiğinde, bir öğenin metin ve arka plan renkleri tersine çevrilir.
Ayar Değerlerini Değiştirme
Değerleri girmek için / tuşlarını kullanın. Ekranın sol üst kısmında görüntülenirse sayı tuşlarını kullanarak değerleri doğrudan girebilirsiniz. Karakter Girme
Giriş kutusunun altında görüntülenen ( ) öğesindeki değerler, girilebilir değer aralığıdır.
/ Tuşlarını Kullanma
Sonraki Ekrana Geçilmesi/Önceki Ekrana Geri Dönülmesi
Sonraki ekrana geçmek için  öğesine basın. Bir önceki ekrana dönmek için  öğesine basın.
Ayrıca tuşuna basarak sonraki ekrana geçebilir ve  (Geri) tuşuna basarak önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
Ayar Değerlerini Değiştirme
Kaydırıcı ölçeğini ayarlamak için  / tuşlarını kullanın.
İmlecin Hareket Ettirilmesi
Metni ve değerleri girmek için /  öğelerini kullanın. Karakter Girme
Kullanımı
Ayarı uygulamak için  öğesine basın.
Sayı Tuşlarını Kullanma
Metin ve değer girmek için sayı tuşlarını kullanın. Karakter Girme
Görüntüleme dili gibi ekranla ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz: <Ekran Ayarları>
Makine belirtilen süre kadar boşta kaldığında otomatik olarak görüntülenen ekranı değiştirebilirsiniz: <Oto Sıfırlama Sonrası İşlem>
Kaydırma hızı gibi erişilebilirlikle ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz: <Erişilebilirlik>
A15S-038