Alt Hattın IPv4 Adresini Ayarlama

Alt hat için kullanılacak IPv4 adresini belirtin.
Alt hatta yalnızca IPv4 adresleri kullanılabilir.
1
<Ana Menü> ekranında <Ayarla> öğesini seçin. <Ana Menü> Ekranı
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Alt Hat Ayarları> öğelerini seçin.
3
<IP Adresi Ayarları>'nı seçin ve alt hattın IP adresini ayarlayın.
Ayrıca hem otomatik almayı hem manuel almayı seçebilirsiniz. Her ikisini de ayarlayıp Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde [Adres Alınamadığında DHCP Sunucusundan En Son Alınan Adresi Sağla] öğesinin seçimini kaldırırsanız otomatik IP adresi alma başarısız olduğunda manuel olarak girilen IP adresi kullanılır.
DHCP ile IP Adresini Otomatik Olarak Atama
1
<IP Adresi Ayarları>  <Otomatik Al> öğelerini seçin.
2
<DHCP> öğesini seçin.
<DHCP> seçiliyse, ortamın DHCP kullanabilme durumundan bağımsız olarak ağ hizmetlerinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için iletişim gerçekleştirilir. DHCP kullanmıyorsanız bu öğenin seçimini kaldırmanız önerilir.
IP adresini manuel olarak girme
1
Otomatik alımı devre dışı bırakmak için bir ayar yapılandırın.
<Otomatik Al>  <Kapalı> öğelerini seçin.
2
<Manüel Olarak Al> öğesini seçin.
3
IP adresini ve alt ağ maskesini girin.
Sayı tuşlarını kullanarak bu değerleri her bir ekrana girin ve tuşuna basın.
Bir yönlendirici aracılığıyla başka bir ağa bağlanırken, ağ geçidi adresini girin ve ayrıca <Statik Yönlendirme Ayarları> öğesini yapılandırın. Statik Yönlendirmeyi Ayarlama
A15S-02L