מפרטי המערכת

סעיף זה מציג את מפרט המערכת של המוצר. המפרט כפופים לשינוי ללא הודעה על כך לצורך שיפור המוצרים או מהדורות עתידיות.
כדי לבדוק את המפרט של היחידה הראשית והציוד האופציונלי עבור מוצר זה, ראה מפרטי חומרה.

מפרט פונקציונלי

סביבת השימוש במכשיר

A14Y-0AW