רישום נייר בגודל חופשי (גודל נייר מותאם אישית)

ניתן לרשום עד חמישה גודלי נייר חופשיים שנעשה בהם שימוש לעיתים תכופות. גודלי הנייר שנרשמים כאן יוצגו במסך הבחירה של גודל הנייר עבור מגירת הנייר או המגש הרב-תכליתי (ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר או ציון גודל וסוג הנייר במגש הרב-תכליתי).
1
בחר באפשרות <Paper Settings> במסך <Home>. המסך <Home>
2
בחר <Register Custom Size‎>.
3
בחר באחד הלחצנים מבין <S1> עד <S5>‏ בחר <Register>.
ניתן להקצות ללחצן שם שקל לזכור באמצעות בחירה באפשרות <Rename>.
אם בחרת בלחצן הרשום, בחר <Edit>.
4
הגדר את גודל הנייר.
ציין את אורך צד <X> ואורך צד <Y>. בחר <X> או <Y> כדי לציין את האורך של כל צד באמצעות מקשי הספרות או /.
5
בחר <Apply‎>.
A14Y-013