מבוא

פרק זה מכיל הוראות על אופן העבודה עם ‏מדריך למשתמש, כתבי ויתור, מידע לגבי זכויות יוצרים וכן מידע חשוב נוסף עבור הלקוחות. קרא פרק זה לפי הצורך.

מדריכים למכונה

חלק זה מתאר את המדריכים השונים שאליהם ניתן לפנות למידע על אופן השימוש ב-‏מדריך למשתמש(מדריך זה), תפקודי המכשיר ואופני ההפעלה.

כתבי ויתור וזכויות יוצרים

עיין בחלק זה אודות פרטי כתבי הוויתור וזכויות היוצרים.
A14Y-000