כוונון אוטומטי של רישום הצבע ושל עוצמת הצבע

המכשיר מבצע כוונון אוטומטי (כיול) כדי למנוע רישום שגוי של צבעים ולוודא שעוצמת הצבע המקורית תופק כהלכה. ניתן להגדיר את התזמון והתדירות של ביצוע הכיול.
רישום שגוי של צבע הוא תופעה המתרחשת כאשר מיקום ההדפסה שונה מעט עבור כל צבע וכתוצאה מכך מתקבל תדפיס מטושטש ולא ממוקד.
תמונה בעלת רישום צבע שגוי
תמונה ללא רישום צבע שגוי
עוצמת הצבע מתייחסת לעוצמת הצבעים כגון אדום, צהוב, ירוק, כחול וסגול.
עוצמת הצבע אינה מופקת בהדפסה
מסמך מקור
עוצמת הצבע מופקת בהדפסה
ביצוע כיול לעתים קרובות יכול להשפיע על חיי מחסנית הטונר.
ביצוע כיול כאשר רמת הטונר נמוכה עלולה להשפיע לרעה על איזון הצבע. אם התסמינים מתרחשים, מומלץ להחליף מחסנית טונר חלשה.
בדיקת הכמות הנותרת של המוצרים המתכלים
כיול אוטומטי מבוצע בהתאם לשינויים בסטטוס המכשיר ולסביבתו.
1
בחר <Set>‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Adjust Image Quality>‏  <Settings for Auto Full Calibration>.
2
הגדר את ההגדרה <Timing for Auto Full Calib. at Startup> ואת <Frequency for Auto Full Calibration>.
Timing for Auto Full Calib. at Startup
בחר את התזמון לביצוע כיול אוטומטי לאחר הפעלת המכשיר.
Frequency for Auto Full Calibration
הגדר את תדירות ביצוע כיול אוטומטי. הגדר פריט זה לאפשרות <High> אם רישום צבע שגוי חוזר על עצמו שוב ושוב.
A14Y-09H