נקיטת צעדי אבטחה

שמירת נתונים חשובים במכשיר ושיתוף מידע דרך המכשיר מאפשרים להשתמש בו ביתר יעילות. הדבר אף מעלה את ערכו של המכשיר כנכס מידע.
המכשיר כולל פונקציות שונות לשיפור האבטחה, כגון למניעת דליפות מידע, למניעת גישה לא מורשית ולהגנה על מידע סודי.
השימוש בפונקציות אבטחה אלה באופן משולב מאפשר שימוש בטוח במכשיר.
A14Y-0A4