תצורת הגדרות הדפסת דוא"ל

סעיף זה מתאר כיצד לקבוע הגדרות עבור קבלה והדפסה של דוא"ל. השתמש במחשב כדי לקבוע את ההגדרות עבור קבלת הודעות דוא"ל ובלוח הבקרה של המכשיר כדי לקבוע את ההגדרות עבור הדפסת דוא"ל. הרשאות מנהל נחוצות כדי לקבוע את התצורה של הגדרות אלה.
1
הפעל את ‏ Remote UI (ממשק משתמש מרוחק). הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Send]‏ [Network Settings - E-Mail Settings].
4
קבע את ההגדרות עבור הדפסת דוא"ל.
בעת ביצוע הדפסת הודעות דוא"ל באמצעות פרוטוקול SMTP
בעת ביצוע הדפסת דוא"ל משרת דוא"ל POP
הגדרת אימות והצפנה
5
לחץ על [OK].
A14Y-033