חיבור לרשת LAN אלחוטית

חבר את המכשיר באופן אלחוטי למחשב או למכשיר נייד באמצעות נתב LAN אלחוטי (נקודת גישה). אם הנתב האלחוטי שלך מצויד ב-Wi-Fi Protected Setup (WPS), קביעת תצורת הרשת שלך תהיה פשוטה ותתבצע אוטומטית. אם הנתב האלחוטי אינו תומך ב-WPS, או אם ברצונך לקבוע את הגדרות האימות וההצפנה באופן מפורט, יהיה עליך להגדיר את החיבור ידנית. יש לקבוע מראש את תצורת החיבור במחשב או במכשיר הנייד.

הגדרת חיבור באמצעות WPS

אם נתב ה-LAN האלחוטי תומך ב-WPS, ישנם שני מצבי הגדרה זמינים בעת השימוש ב-WPS: מצב לחצן ומצב קוד PIN.

הגדרת החיבור באופן ידני

קיימים שני מצבי הגדרה ידניים: קביעת תצורה ידנית באמצעות בחירת נתב LAN אלחוטי, או הזנת המידע הנדרש לחיבור LAN אלחוטי באופן ידני. בכל אחת מהשיטות, ודא שיש בידך הנתונים הדרושים להתקנה, כולל ה-SSID ומפתח הרשת.

בדוק את הגדרות ופרטי ה-LAN האלחוטי

בדוק את המידע שאתה מגדיר.
<Set>‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <Wireless LAN Settings>‏  <Connection Information>
השימוש בחיבור LAN אלחוטי הוא בכפוף לשיקול דעתך ועל אחריותך בלבד. אם המכשיר מחובר לרשת שאינה מאובטחת, המידע האישי שלך עלול לדלוף לצד שלישי, בגלל שגלי הרדיו שמשמשים בתקשורת אלחוטית יכולים לנוע בכל מקום בסביבה ואפילו לעבור דרך קירות.
האבטחה של LAN אלחוטי הנתמכת על ידי המכשיר מופיעה להלן. עבור תאימות אבטחה אלחוטית של הנתב האלחוטי שלך, עיין במדריכים של התקני הרשת או צור קשר עם היצרן.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
עם זאת, לא ניתן להשתמש ב-WPA-EAP ו-WPA2-EAP אם נבחרת האפשרות <Wired LAN + Wireless LAN> בתוך <Select Interface>.
בהתאם להתקן הרשת, משתנה ההפעלה של נתב ה-LAN האלחוטי. לעזרה, עיין במדריכים של התקן הרשת שלך.
כאשר [Prohibit Use of Weak Encryption] מוגדר במצב (הגדרת עוצמת האבטחה ושיטת ההצפנה), לא ניתן לחבר את המכשיר לנתב ה-LAN האלחוטי בלי הגדרות האבטחה או אם WEP או TKIP לא צוינו.
המכשיר לא מגיע עם נתב אלחוטי. הכן את הנתב מבעוד מועד.
הנתב האלחוטי חייב להיות תואם ל-IEEE 802.11b/g/n ולהיות מסוגל לתקשר ברוחב פס של ‎2.4 GHz. למידע נוסף, עיין במדריכים של התקני הרשת או צור קשר עם היצרן.
התחברות ישירה
ניתן ליצור חיבור אלחוטי ישיר בין מכשיר נייד לבין המכשיר בלי להשתמש בנתב LAN אלחוטי. התחברות ישירה
הפחתת צריכת החשמל
אם האפשרות <Power Save Mode> מוגדרת במצב <On>, ניתן להגדיר את המכשיר באופן קבוע למצב חיסכון בצריכת חשמל כדי להתאים לאות ששולח נתב ה-LAN האלחוטי. <Wireless LAN Settings>‏ <Power Save Mode>
A14Y-028